Blog image

October CMS - Laděnka

publikoval Krowi

18.11.2018

Modernizace vývoje - Nette/Tracy debugging (obsah připravený pro potřeby vývojového týmu, ve kterém v současné době působím)

Github ukázka

Pár let uplynulo, co jsem poprvé aktivně využíval Nette/Tracy pravidelně při každodenním vývoje. Vhodný pro pro ladění PHP kódu v projektech všeho druhu (včetně Wordpressu). Pro začátečníka a absolutního lajka, který nevěděl jak napsat funkci sčítající dvě čísla, jsem tuto drobnost shledal za velmi užitečnou. Nette/Tracy poskytuje vývojářům velmi cenné informace o webové aplikaci. Další dva roky tentokrát s titulkem Laravel/October CMS uplynuly a opět jsem si náhle připomněl ‘Tracy still exists’!

Instalace

Jako každá jiná PHP knihovna nepotřebuje Nette/Tracy žádné zvláštní nastavení v případě samostatného (standalone) balíčku. V případě knihovny pro Laravel je nutné provést pár kroků. Velice jednoduchý instalační průvodce je k nalezení zde (Instalace přes Composer & Registrace providera & publikování a finální nastavení Tracy configu).

 1. Composer require & 'require-dev' > composer.json

  • composer require recca0120/laravel-tracy --dev & "recca0120/laravel-tracy": "^1.8.14"

2. config/app.php -> providers

  • Recca0120\LaravelTracy\LaravelTracyServiceProvider::class

3. Publikování > config/tracy.php

  • php artisan vendor:publish --provider="Recca0120\LaravelTracy\LaravelTracyServiceProvider"

Tři vlastnosti, které jsou z mého pohledu pravděpodobně nejčastěji používané:

  • Request (AJAX především)
  • Queries
  • bdump()

Nechť vás Tracy vede ke klidnému spaní